•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 37, Issue 4 (2022)

S&T Supporting Realization of Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals - Strategic Research on Science and Technology

PDF

Give Full Play to National Strategic S&T Force to Provide Vigorous Support for Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals
Jingdong HE, Daquan CAO, Xiaonan DUAN, Tao ZHAO, Qifeng LI, Yu XIAO, Zhongmin LIU, Haisheng CHEN, and Chibiao DING

PDF

Policy Framework and Technology Innovation Policy of Carbon Peak and Carbon Neutrality
Xianchun TAN, Wen GUO, Jie FAN, Jianxin GUO, Mingyue WANG, An ZEN, Liyang SU, and Yi SUN

PDF

Analysis of International Carbon Neutralization Strategic Actions and Technology Layout and Enlightenment Suggestions to China
Jiansheng QU, Wei CHEN, Jingjing ZENG, Yuling SUN, Qin LIAO, Kaimo GUO, Aning QIN, Huijuan PEI, Fei TENG, Yanfei LIU, Fang YUE, Li'na LIU, Yun TANG, and Lanchun LI

PDF

Carbon Neutrality Policy Measures in Global Major Economies
Jianfang WANG, Liyang SU, Xianchun TAN, Xiaoyi CHEN, and Chunlei GE

S&T Supporting Realization of Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals - Cross-cutting Innovation in Basic and Frontier Areas

S&T Supporting Realization of Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals - Breakthroughs in Key and Core Technologies

PDF

Carbon Neutral Transformative Technologies for Industrial Process
Suojiang ZHANG, Xiangping ZHANG, Wei GE, and Chunyan SHI

PDF

Build New Power System to Promote Carbon Neutrality
Li KONG, Wei PEI, Jianye RAO, and Yingxin XU

PDF

Research Progress and Development Suggestions of Energy Storage Technology under Background of Carbon Peak and Carbon Neutrality
Qiong ZHENG, Lixia JIANG, Yujie XU, Song GAO, Tao LIU, Chao QU, Haisheng CHEN, and Xianfeng LI

S&T Supporting Realization of Carbon Peak and Carbon Neutrality Goals - Comprehensive Demonstration of New Technologies

PDF

Thoughts on Regional Path of Promoting Comprehensive Demonstration of Low-carbon Energy Technology under “Dual Carbon” Goals
ZHU, Yi WANG, Jia RUI, Daquan CAO, Xiaoguang REN, Jingdong HE, Haisheng CHEN, Rui CAI, and Zhongmin LIU

News

Contents & Leaflets