•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 35, Issue 7 (2020)

Articles

PDF

Methodology and Role of "Double Evaluation" in Optimization of Spatial Development Pattern
ZHOU Daojing, XU Yong, WANG Yafei, ZHOU Kan, LIU Baoyin, LI Jiuyi, and FAN Jie

PDF

Strategic Path of Revitalization Development of Northeast China under New Era
WANG Chengjin, LI Xumao, XIE Yongshun, CHEN Peiran, and XU Yong