Most Recent Additions*

PDF

Methodological Framework of Identifying Disruptive Technologies on Emerging Stage: Based on Science
Jianjun DENG, Anrong LIU, Xiaoyang CAO, Ke ZHANG, Guangzu BAI, Yue CHEN, Zhijie GAO, Haiwen DAI, and Weinan WANG

PDF

Promoting Infrastructure Construction in Advance to Support Sci-tech Self-reliance and Self-strengthening at Higher Level
Yang WANG, Yuanchun ZHOU, Yanguang WANG, Jianhui LI, Fazhi QI, Honglin HE, and Fangyu LIAO

*Updated as of 05/19/22.