Most Recent Additions*

PDF

Multiple input system of disruptive technologies
Mimi ZHAN, Xianke PENG, Xiaoyang CAO, and Xiaomian HU

PDF

Winning battle for key and core technologies in emerging fields—Inspiration based on 863 Program related projects
Guangzu BAI, Li LI, Hongfei MENG, Qiang WANG, Xiaoyang CAO, Anrong LIU, Bo CHENG, Mimi ZHAN, Jing LI, Leiei CUI, and Xiangwan DU

PDF

Advances in data-driven life sciences research
Haiping JIANG, Chunchun GAO, Wenhao LIU, Yungui YANG, and Xin LI

PDF

Synthetic biology enablement: From academic development to industrial transformation
Yan XIONG, Xueqing MA, Daming CHEN, Xiao LIU, and Guoping ZHAO

PDF

Analysis of research and development trends of new drugs
Ping XU, Li XU, Ruo-nan YANG, Wei LI, and Kaixian CHEN

PDF

Nanozyme: Combining power of natural enzymes and artificial catalysis
Peng DU, Lizeng GAO, Jian JIAO, Kelong FAN, and Xiyun YAN

*Updated as of 06/16/24.