•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 38, Issue 1 (2023)

Study on China's Energy Development Strategy

PDF

High-quality Energy Development and Energy Security under the New Situation for China
Guofa WANG, He LIU, Dandan WANG, Yihui PANG, and Lixin WU

PDF

Mission of New Energy under Carbon Neutrality Goal in China
Caineng ZOU, Yanpeng CHEN, Bo XIONG, and Hanlin LIU

Strategy & Policy Decision Research

PDF

Forecast of China’s Economic Growth Rate in 2023 and Policy Suggestions
Xikang CHEN, Cuihong YANG, Kunfu ZHU, Huijuan WANG, Xinru LI, and Jie YIN

PDF

Problems and Countermeasures for Construction of China’s Salt Cavern Type Strategic Oil Storage
Xilin SHI, Xinxing WEI, Chunhe YANG, Hongling MA, and Yinping LI

PDF

Strategic Thinking on China’s Food System Transition from Perspective of Sustainable Development Goals
Xiaojie LIU, Siqi HE, Weiqiang CHEN, Dan YAN, Litao LIU, Gangqiang DING, Zhongjie ZHANG, and Gang LIU

Policy & Management Research

PDF

Developing Ecological Security Pattern for Coastal Wetlands Based on “Three-line Integration” Spatial Strategy
Xiaowen LI, Liehui ZHI, Tiantian MA, Zengli LIU, Baoshan CUI, Dongdong SHAO, Yu CAO, and Yonglin MU

S & T and Society

Science and Technology Foresight

PDF

2022 Research Fronts: Development Trends and Key Research Questions in 11 Broad Research Areas
Jiaofeng PAN, Haixia WANG, Fuhai LENG, Feng ZHANG, Fan YANG, Jianxia YUAN, Ying XING, Weiwei FAN, Qiuju ZHOU, Wenyue BIAN, Chaoxing ZHANG, Longguang HUANG, Haiming WANG, Lin HAN, and Ruimin PEI

PDF

2022 Technology Focus: Analysis and Interpretation of 20 High-impact Patented Technology Focus
Jiaofeng PAN, Weiwei FAN, Fuhai LENG, Guopeng LI, Feng ZHANG, Lin HAN, Haiming WANG, Chaoxing ZHANG, Fan YANG, Xiaomei WANG, Haixia WANG, Jianxia YUAN, Ying XING, and Ting CHEN

Information & Observation

Contents & Leaflets