•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 34, Issue 6 (2019)

Articles

PDF

Development Strategy of Emerging Applications of HPC
FENG Shengzhong, LI Genguo, LI Xuelei, QI Fumin, HUANG Dian, WAN Yi, and WU Jincheng

PDF

Independent Research and Development of High Throughput Computer in China
FAN Dongrui, YE Xiaochun, BAO Yungang, and SUN Ninghui

PDF

Present Situation and Dilemma of Chinese STM Journals: Analysis Based on Questionnaire Survey
LIU Tianxing, WU Wen, REN Shengli, HU Shenghua, CHENG Weihong, LIU Xueli, WU Chen, DU Peng, AN Rui, HAN Li, WANG Yanhui, QUAN Yuan, and George Fu GAO

PDF

Seasonal Outlook of China for Summer 2019
PENG Jingbei, BUEH Cholaw, ZHENG Fei, CHEN Hong, LANG Xianmei, ZHAN Yanling, LIN Zhaohui, ZHANG Qingyun, LIN Renping, LI Chaofan, MA Jiehua, TIAN Baoqiang, BAO Qing, MU Songning, LU Riyu, and ZHU Jiang

PDF

Industrial Convergence of Marine Ranching and Offshore Wind Power: Concept and Prospect
YANG Hongsheng, RU Xiaoshang, ZHANG Libin, and LIN Chenggang

PDF

Field Research for Geospace Environment
NING Baiqi, LI Guozhu, HU Lianhuan, and ZHAO Xiukuan