•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 32, Issue 9 (2017)

Articles

PDF

From Tibetan Plateau to Third Pole and Pan-Third Pole
Yao Tandong, Chen Fahu, Cui Peng, Ma Yaoming, Xu Baiqing, Zhu Liping, Zhang Fan, Wang Weicai, Ai Likun, and Yang Xiaoxin

PDF

Third Pole National Park Group Construction is Scientific Choice for Implementing Strategy of Major Function Zoning and Green Development in Tibet, China
Fan Jie, Zhong Linsheng, Li Jianping, Chen Tian, Huang Baorong, Yu Hu, Chen Dong, Wang Yafei, and Guo Rui

PDF

Chained Impacts on Modern Environment of Interaction between Westerlies and Indian Monsoon on Tibetan Plateau
Yao Tandong, Piao Shilong, Shen Miaogen, Gao Jing, Yang Wei, Zhang Guoqing, Lei Yanbin, Gao Yang, Zhu Liping, Xu Baiqing, Yu Wusheng, and Li Shenghai

PDF

Natural Hazards in Tibetan Plateau and Key Issue for Feature Research
Cui Peng, Jia Yang, Su Fenghuan, Ge Yonggang, Chen Xiaoqing, and Zou Qiang