•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 35, Issue 1 (2020)

Articles

PDF

Convergence Science as a New Paradigm and Its Requirement for Open Data
XIAO Xiaoxi, GAN Quan, JIANG Fang, CHEN Jie, and LI Xiaoxuan

PDF

Converge Development of Biotechnology and Information Technology
LIU Xiao, WANG Yue, MAO Kaiyun, FAN Yuelei, TAO Cheng, and CHEN Daming

PDF

Information Technology Innovation Inspired by Biotechnology
WANG Yang, CHEN Shushu, WEI Xin, KONG Lihua, HONG Xuehai, and LIAO Fangyu

PDF

Status and Ponder of Climate and Hydrology Changes in the Yellow River Basin
MA Zhuguo, FU Congbin, ZHOU Tianjun, YAN Zhongwei, LI Mingxing, ZHENG Ziyan, CHEN Liang, and LV Meixia

PDF

International Experience of Radioactive Waste Disposal Policy and Its Enlightenment for China
WU Yican, ZHAO Yongkang, MA Chenghui, XU Chunyan, WANG Minghuang, FU Xuewei, ZOU Xiaoliang, XIA Fan, WANG Fang, ZHOU Tao, and HU Liqin

PDF

Discipline Development Strategy Research of Academic Divisions of the Chinese Academy of Sciences: Academic Influence and Social Impact
LI Pengfei, MA Xinyong, SHA Xiaojing, DU Peng, YUE Mingliang, OU Guiyan, HE Xueyao, and MA Tingcan