•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 32, Issue 6 (2017)

Articles

PDF

China Soil Microbiome Initiative: Progress and Perspective
Zhu Yongguan, Shen Renfang, He Jizheng, Wang Yanfen, Han Xingguo, and Jia Zhongjun

PDF

Current Status and Development Trend of Soil Microbial Biogeography
Chu Haiyan, Wang Yanfen, Shi Yu, Lyu Xiaotao, Zhu Yongguan, and Han Xingguo

PDF

Bibliometric Study on Research Collaboration among the Belt and Road Areas and Countries
Ding Jielan, Yang Liying, Sun Hairong, Liu Xiwen, Huang Xiangyang, Yue Ting, Chen Liyue, Zhu Manman, Chen Fuyou, and Wang Xuezhao