•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 38, Issue 6 (2023)

Open Science: Development Trend and Governance Strategy

PDF

Building Roadmap for Open Science Action: Seizing Global Development Opportunities
Wei YANG, Xiwen LIU, Jinxia HUANG, Xuefei CHEN, and Ruofei CHANG

PDF

Developing Trend of Global Scientific Journals in Open Science Environment
Zhixiong ZHANG, Mengting ZHANG, Xin LIN, Kunhua ZHAO, and Yuan LI

PDF

Strengthening Open Data Infrastructure and Promoting Open Science
Huadong GUO, Hesheng CHEN, Dongmei YAN, Jianhui LI, Gang CHEN, Guojin HE, Juncai MA, Dong LIANG, and Lingyi KONG

PDF

Research on Open Science Governance Framework Model
Yaxiang YUAN, Xin WEI, Yang WANG, and Yuanchun ZHOU

PDF

Research on China’s Open Science Policy System
Wei YANG, Xiwen LIU, Jinxia HUANG, Man XIAO, Xinman ZHENG, and Ruofei CHANG

Strategy & Policy Decision Research

PDF

Development and Issues of Biotech Seed Industry in China
Peijuan CHI, Hualing XIE, Ping ZHAO, Fang CHEN, Ning WU, Zhixi TIAN, Weicai YANG, and Yanping YANG

Policy & Management Research

PDF

Some Trends and Enlightenment of DARPA-like Agencies in the United States
Jun QIU, Zheng LIANG, Xinyi GU, Jianxiang YUAN, and Lan XUE

S & T and Society

PDF

Ecological Governance of Aral Sea: Important Way to Deepen Scientific and Technological Cooperation with Central Asia
Miao WU, Jianfang QIAO, Yuanming ZHANG, Changyan TIAN, Yaoming LI, Yun HAO, Xiaoyun ZHANG, Lixian WANG, and Jingjing HE

Information & Observation

Contents & Leaflets