•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 36, Issue 2 (2021)

Front Matter

Editorial

Challenge and Countermeasure for Promoting Green Belt and Road

PDF

Ecological Restoration and Countmeasures against Desertification Crisis in Aral Sea Region.
Mingzhu HE, Xin GAO, Zhenyong ZHAO, Haotian YANG, Lei HUANG, Xinrong LI, and Jiaqiang LEI

PDF

Regionalization of Ecological Risk of China-Mongolia-Russia Economic Corridor Transportation and Pipeline Construction and Policy Suggestions
Suocheng DONG, Yijia LI, Fujia LI, Jingwen LI, Yu LI, Zehong LI, Hao CHENG, Guoyu LI, and Shengyu LI

PDF

Permafrost Engineering Problem Along China-Russia Crude Oil Pipeline and Mitigative Measure
Guoyu LI, Yapeng CAO, Wei MA, Xiaoying JIN, Pengchao CHEN, Qihao YU, Zhongqiong ZHANG, Yanhu MU, and Huijun JIN

PDF

Spatial Pattern and Response of Landslide and Debris Flow Risks in China-Pakistan Economic Corridor
Qiang ZOU, Xiaojun GUO, Yu LUO, Yuanjun JIANG, Peng CUI, Lijun SU, Guoqiang OU, Huali PAN, and Weiming LIU

PDF

Risk Assessment and Response Strategies for Extreme Climate Events in Key Nodes of the Belt and Road
Yong GE, Qiangzi LI, Feng LING, Yuan ZHANG, Yonghui YAO, Qingsheng LIU, Wen DONG, Hua WU, Yi LI, and Zhoupeng REN

Strategy & Policy Decision Research

S & T and Society

PDF

Visions and Scenarios of People and Science and Technology Development to 2030
Fuhai LENG, Hong LI, Jianfang WANG, Zhongyang XI, Qiuju ZHANG, Xiaoyi CHEN, Chunlei GE, Dong LIU, Jing YE, Xiaoqi JIA, Chao LI, Chao AI, and Huajun CAO

CAS Field Station

Information & Observation