•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 35, Issue 6 (2020)

Articles

PDF

China's Combating Desertification: National Solutions and Global Paradigm
LU Qi, LEI Jiaqiang, LI Xiaosong, YANG Youlin, and WANG Feng

PDF

Patterns of Blown-sand Hazard Control for Traffic Arteries in China and Its Application
LI Shengyu, LEI Jiaqiang, XU Xinwen, QU Jianjun, and REN Hongjing

PDF

China's Desert Ecosystem: Functions Rising and Services Enhancing
CHENG Leilei, QUE Xiao'e, YANG Liu, YAO Xueling, and LU Qi

PDF

Stable Restoration Pattern and Sustainable Management Technology of Main Dominant Vegetation in Typical Desert Areas of China
ZENG Fanjiang, ZHANG Wenjun, LIU Guojun, ZHANG Daoyuan, LI Xiangyi, ZHANG Lei, YUAN Limin, and ZHANG Ximing

PDF

Establishment and Development of Long-term Desert Ecosystem Research Network in China
LU Qi, LI Yonghua, CUI Xianghui, YANG Zihui, MA Quanlin, XIN Zhiming, LUO Fengmin, and HAO Yuguang