•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 34, Issue 3 (2019)

Articles

PDF

Development of Underwater Acoustic Target Feature Analysis and Recognition Technology
FANG Shiliang, DU Shuanping, LUO Xinwei, HAN Ning, and XU Xiaonan

PDF

Research on Underwater Signal Processing in Arctic Region
YIN Li, WANG Ning, YIN Jingwei, and LI Qihu

PDF

Research Progress and Development Trend of Seafloor Observation Network
LI Fenghua, LU Yanguo, WANG Haibin, GUO Yonggang, and ZHANG Fei

PDF

Development and Prospect for Underwater Acoustic Positioning and Navigation Technology
SUN Dajun, ZHENG Cuie, ZHANG Jucheng, HAN Yunfeng, and CUI Hongyu