•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 34, Issue 12 (2019)

Articles

PDF

Status and Future Strategies of Chinese Botanical Gardens
JIAO Yang, SHAO Yunyun, LIAO Jingping, HUANG Hongwen, HU Huabin, ZHANG Quanfa, REN Hai, and CHEN Jin

PDF

Problems and Prospects of Laboratory Animal Resources in China
ZHAO Xingang, LU Fan, CHENG Ping, and TIAN Yong

PDF

Preservation and Utilization of Microorganism and Cell Resources
YANG Leilei, LI Ting, DENG Fei, HAO Jie, PANG Shaojun, SONG Lirong, CHEN Yuelei, and ZHOU Yuguang

PDF

Overview of Chinese Biodiversity Observation Network (Sino BON)
FENG Xiaojuan, MI Xiangcheng, XIAO Zhishu, CAO Lei, WU Hui, and MA Keping

PDF

Big Data and Application of Strategic Biological Resources in China
LIANG Zhuo, CHU Xin, ZENG Yan, ZHOU Ju, and MA Juncai