•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 33, Issue 2 (2018)

Articles

PDF

Preface
BAI Chunli

PDF

Control of Heavy Metal Pollution in Farmland of China in Terms of Food Security
XU Jianming, MENG Jun, LIU Xingmei, SHI Jiachun, and TANG Xianjin

PDF

Scientific Issues and Controlling Strategies of Soil Acidification of Croplands in China
XU Renkou, LI Jiuyu, ZHOU Shiwei, XU Minggang, and SHEN Renfang

PDF

Biochar for Sustainable Soil Management: Biomass Technology and Industry from Soil Perspectives
LIU Xiaoyu, BIAN Rongjun, LU Haifei, ZHENG Jufeng, CHENG Kun, LI Lianqing, ZHANG Xuhui, and PAN Genxing

PDF

Soil Erosion: From Comprehensive Control to Ecological Regulation
SHI Zhihua, WANG Ling, LIU Qianjin, ZHANG Hanyu, HUANG Xuan, and FANG Nufang

PDF

Ecological Research Supports Eco-environmental Management and Poverty Alleviation in Karst Region of Southwest China
WANG Kelin, CHEN Hongsong, ZENG Fuping, YUE Yuemin, ZHANG Wei, and FU Zhiyong