•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 32, Issue 1 (2017)

Articles

PDF

Remote Sensing Based Evaluation of Effectiveness of Wetland Protection Project in Sanjiang Plain, China
He Xingyuan, Jia Mingming, Wang Zongming, Ren Chunying, Zheng Haifeng, Guo Yuedong, Zhang Xinhou, and Xin Xiaoping

PDF

Ecological Effects of Soil Conservation in Loess Plateau
Liu Guobin, Shangguan Zhouping, Yao Wenyi, Yang Qinke, Zhao Minjuan, Dang Xiaohu, Guo Minghang, Wang Guoliang, and Wang Bing

PDF

Ecological Effect Evaluation of Comprehensive Control Project in Tarim River Basin
Chen Xi, Bao Anming, Wang Xinping, Guli. Japar, and Huang Yue

PDF

Assessment on Protection and Construction of Ecological Safety Shelter for Tibet
Wang Xiaodan, Cheng Genwei, Zhao Tao, Zhang Xianzhou, Zhu Liping, and Huang Lin

PDF

Scientific Assessment on Ecological Effects of National Integrated Management Project in Heihe River Basin
Xiao Shengchun, Xiao Honglang, Mi Lina, Li Lili, Lu Zhixiang, and Peng Xiaomei

PDF

Outlook on Water Saving Agriculture
Wu Bingfang, Yan Nana, Zeng Hongwei, Jiang Liping, and Zhu Weiwei