•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 34, Issue 4 (2019)

Articles

PDF

Status of Decentralized Civil Heating Technology in China
LIU Xinhua, HAN Jian, ZHANG Nan, and WANG Jingjing

PDF

Coordinated Development of Coal Chemical and Petrochemical Industries in China
YE Mao, ZHU Wenliang, XU Shuliang, and LIU Zhongmin

PDF

Research Status and Future Development Strategy of Biomass Energy
MA Longlong, TANG Zhihua, WANG Congwei, SUN Yongming, LYU Xuefeng, and CHEN Yong

PDF

Electrochemical Energy Storage Technology in Energy Revolution
LI Xianfeng, ZHANG Hongzhang, ZHENG Qiong, YAN Jingwang, GUO Yuguo, and HU Yongsheng

PDF

Physical Energy Storage Technology in Energy Revolution
CHEN Haisheng, LING Haoshu, and XU Yujie

PDF

Study and Enlightenment of Energy Policies of Major Developed Countries
BIAN Wenyue, CHEN Ting, CHEN Xiaoyi, GE Chunlei, HUI Zhongyang, and YANG Hui