•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 33, Issue 10 (2018)

Articles

PDF

Strengthening Ecological and Health Hazards Study of Marine Microplastics and Promoting Risk Regulatory and Control Capacities
XU Xiangrong, SUN Chengjun, JI Rong, WANG Juying, WU Chenxi, SHI Huahong, and LUO Yongming

PDF

Pay Attention to Research on Microplastic Pollution in Soil for Prevention of Ecological and Food Chain Risks
LUO Yongming, ZHOU Qian, ZHANG Haibo, PAN Xiangliang, TU Chen, LI Lianzhen, and YANG Jie

PDF

Analysis Methodologies for Microplastics in Marine Environment: Knowledge and Challenge
WANG Juying, ZHANG Weiwei, MU Jingli, ZHANG Shoufeng, QU Ling, and WANG Ying

PDF

Countermeasurces on Control of Plastic Litter and Microplastic Pollution
DENG Yixiang, LEI Kun, AN Lihui, LIU Ruizhi, WANG Liping, and ZHANG Jiaxu

PDF

Comprehensive Research and Judgment on China's Eco-environmental Turning Points
HUANG Baorong, LIU Baoyin, HONG Zhisheng, WANG Xin, and FAN Jie

PDF

Long-term Ecological Research and Experimental Demonstration Provide Theoretical and Technical Support for Adaptive Management of Alpine Grassland
CAO Guangmin, LIN Li, ZHANG Fawei, LI Yikang, DU Yangong, GUO Xiaowei, LI Qian, QIAN Dawen, and FAN Bo