•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 38, Issue 10 (2023)

Think Tank Survey

Strategy & Policy Decision Research

Policy & Management Research

PDF

Digital economy enables Chinese path to modernization
Ying LIU, Chaochun HUANG, Yongmiao HONG, and Shouyang WANG

PDF

Quantitative assessment of typical characteristics of strategic scientists: Exploration and empirical research
Fang WANG, Jinsheng SHEN, Hong WU, Jinxia HUANG, Baolong YANG, Xiao RUI, Jinjing GUO, Yanzhang LI, Zhanyi ZHAO, Yufei CHEN, Shixin LI, and Shuo QI

Disciplinary Development

S & T and Society

PDF

Impacts of forest fire carbon emission and mitigation strategies
Zhihua LIU, Hongshi HE, Wenru XU, Yu LIANG, Jiaojun ZHU, Geoff G. WANG, Wei WEI, Zifa WANG, and Yongming HAN

CAS Field Station

PDF

Comprehensive atmospheric and environmental observations in the Himalayan region advances development of Earth system science on the Tibetan Plateau
Weiqiang MA, Yaoming MA, Zhipeng XIE, Xuelong CHEN, Binbin WANG, Cunbo HAN, Maoshan LI, Lei ZHONG, Fanglin SUN, Zhongyan WANG, Zhenhua XI, Lian LIU, Bin MA, and Wei HU

Information & Observation

Contents & Leaflets