•  
  •  
 

Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version)

Volume 33, Issue 9 (2018)

Articles

PDF

Innovation and Achievements of Designer Breeding by Molecular Modules in China
XUE Yongbiao, CHONG Kang, HAN Bin, GUI Jianfang, and JING Haichun

PDF

Achievements and Prospect of Designer Breeding by Molecular Modules in Rice
XUE Yongbiao, HAN Bin, CHONG Kang, WANG Tai, HE Zuhua, FU Xiangdong, CHU Chengcai, CHENG Zhukuan, XU Yunyuan, and LI Ming

PDF

Research Achievement and Prospect Development on Wheat Genome
FU Xiangdong, LIU Qian, LI Zhensheng, ZHANG Aimin, LING Hongqing, TONG Yiping, and LIU Zhiyong

PDF

Update and Perspect of Soybean Molecular Module-based Designer Breeding in China
TIAN Zhixi, LIU Baohui, YANG Yanping, LI Ming, YAO Yuan, REN Xiaobo, and XUE Yongbiao

PDF

Application and Prospect of Molecular Module-based Crop Design Technology in Maize Breeding
HAO Huaiqing, LIU Lili, YAO Yuan, FENG Xue, LI Zhigang, CHAO Qing, XIA Ran, LIU Hongtao, WANG Baichen, QIN Feng, XIE Qi, and JING Haichun

PDF

Research Advances and Prospects for Fish Genetic Breeding
GUI Jianfang, ZHOU Li, and ZHANG Xiaojuan

PDF

High-throughput Crop Phenotyping: Accelerators for Development of Breeding and Precision Agriculture
GUO Qinghua, YANG Weicai, WU Fangfang, PANG Shuxin, JIN Shichao, CHEN Fan, and WANG Xiujie

PDF

Advances in Seed Chipping Technology and Its Applications in Crop Breeding
ZHAI Chenguang, LIU Longfei, YAO Yuan, JING Haichun, and LU Hong

PDF

Efficient Management on Soil and Fertilizer to Promote Sustainable Development of Local Agro-ecosystems in Liaohe Plain, China
CHEN Xin, ZHANG Xudong, YU Wantai, LIANG Wenju, HE Hongbo, GUO Shuhai, and SHEN Shanmin

PDF

Shenyang Agro-ecosystem Experimental Station, Chinese Academy of Sciences
Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences